LCL servis

LCL servis – Less than Container Load
Zkratka LCL označuje kusovou zásilku.
Pokud vaše zásilka svými rozměry nedosahuje takového objemu, aby efektivně vyplnila celý prostor kontejneru, je k jeho naplnění využito několik kusových zásilek a celková cena přepravy je rozpočítána na všechny účastníky. Znamená to tedy platbu pouze za objem Vašeho přepravovaného zboží.
Na rozdíl od přepravy FCL, Vaše zboží bude nejdříve naloženo do nákladního vozu, nikoli přímo do kontejneru. Při nakládce i vykládce zboží je zajištěn stejný servis jako při službě FCL, a to včetně rozvozu zboží nákladním vozem na místo vykládky.