Palivový příplatek

Od 1. 1. 2015 vstoupí v platnost v severní Evropě (včetně Baltského moře, Severního moře a Lamanšského průlivu) a Severní Ameriky (pásmo 200 námořních mil od amerického a kanadského pobřeží) nové právní požadavky na kontrolu emisí (ECA). Tyto právní předpisy sníží maximální povolený obsah síry v palivu vyprodukovaný hořením dle ECA na 0,1% síry ve srovnání s dnešním 1,0%. Od nových předpisů se čeká, že budou mít pozitivní dopad na životní prostředí a následkem toho se emise síry vyprodukovaná lodí sníží až o 90%. Emise síry jsou příčinou řady zdravotních problémů (respirační onemocnění) a jsou do značné spojené s přírodními jevy, např. kyselý déšť.

Palivo s 0,1% obsahem síry je výrazně dražší než palivo s 1,0% obsahem síry, čímž výrazně zvyšuje provozní náklady dopravců a poskytovatelů doručovacích služeb.

Aby se vyrovnali dodatečné náklady vzniklé přechodem na čistší paliva v oblasti kontroly emisí, jak je požadováno podle nařízení Evropského účetního dvora, začali dopravci oznamovat záměr zavézt od 1. ledna 2015 nový příplatek – “Low Sulphur Fuel Surcharge“ (LSS). Tento příplatek ovlivní všechny obchody s původem anebo cílem v oblastech s kontrolou emisí. Výše LSS příplatku se bude lišit podle druhu zboží a bude se vztahovat jak na suché tak i mrazírenské zboží. Jeho výši musí ještě dopravci potvrdit, ale očekává se, že LSS se bude pohybovat v oblasti mezi 30 – 50 dolary za TEU.